Психологично консултиране и терапия с деца и юноши

Консултациите за бебета, деца и юноши са заявени от техните родители / обгрижващите ги възрастни. Поради това проблемът отразява освен субективните затруднения на детето/юношата, още страданието на неговите близки във връзката между тях. Това следва да бъде посрещнато и уважено.

Когато се касае за консултация в кърмаческа и ранна детска възраст, родителите, разбира се, са заедно с бебето в срещите, а биха могли да се консултират дори сами. Поводите за търсене на помощ в тази възраст могат да бъдат: смущения в храненето (когато е отхвърлена медицинска причина), съня, раздялата между майка и бебе, проговаряне и общуване, нетипични поведения и ред други тревоги относно психичното развитие на малкото дете или начина, по който родителите се справят с ролите си на майка или баща. Работата се състои във включено наблюдение от психолога, проследяване на конкретни развитийни маркери у бебето чрез игра и общуване, насърчаване на родителя за общуване и игра, изследване на трудностите през разговори с родителя.

Поводите за търсене на консултация след тази възраст могат да бъдат: поява на ново дете в семейството, проблеми със социализацията в детска градина и училище, травма от  развод или загуба на родител, от насилие в семейството, живот с хронично или тежко заболяване, генерализирани смущения в развитието (вкл. от аутистичен характер), самонараняване или суициден опит, фобии и кошмари, тревожност при раздяла, училищна тревожност и други.

Работата с децата обичайно се осъществява през играене, конструиране, рисуване, моделиране и други експресивни и креативни техники. Това са възможности за детето да даде израз на подлежащите смущения, както и да ги преработи, да изобрети нещо, което му помага да се справя по-добре. Това се случва винаги през една стабилна и предвидима връзка с психолога. Според индивидуалните възможности на детето важният за него възрастен може да присъства в срещите.

Юношите, в по-голямата си част, предпочитат да се изразяват чрез говорене. Техните трудности често са свързани с порастването, промените в тялото и в отношенията с другите, загубата на детската позиция. Те могат да се изразяват през смущения в храненето, предизвикване на авторитети, социална и училищна тревожност, злоупотреба с вещества и други. В зависимост от индивидуалните различия, но и характера на трудностите им, с някои юноши не можем само да разговаряме. Възможно е тяхната връзка с езика да е нарушена и те да са твърде блокирани. Тогава търсим изобретения, така че говоренето да няма застрашаващ ефект върху юношата (чрез креативни и експресивни техники).

Продължителността на консултирането или терапията може да варира в зависимост от първоначалната заявка, както и създаването на доверителен контакт между психолога и детето или младия човек. 

Обичайна честота на срещите е веднъж седмично, като според нуждите е възможно да се договори и друга честота.