„Човек мисли винаги с помощта на думи и в срещата на тези думи с неговото тяло нещо се обрисува, нещо придобива форма.”

Жак Лакан

Photo credit by Todor Mishinev